Onze klanten

Zij geven aan dat onze software intuïtief werkt en goed aansluit bij de behoeftes van de klant. Tevens wordt onze support positief beoordeeld en vinden klanten het prettig dat wij snel en adequaat reageren op vragen.


Referenties

RollerQoaster; een succes bij Noordwest!

Algemeen

In de zomer van 2019 heeft Qontrol-It RollerQoaster opgeleverd. Door Qontrol-It is de afgelopen 2 jaar samen met de zorgaanbieders die RQ actief gebruiken gewerkt om RollerQoaster te optimaliseren. Noordwest heeft, als eerste huis vanaf de HT-implementatie, volledig gebruik gemaakt van de HT-tooling van Qontrol-it en is actief betrokken bij de doorontwikkeling. Aan Noordwest is dan ook de vraag gesteld of zij het gebruik van RQ aanbevelen aan collega zorgaanbieders die bezig zijn met of aan de slag gaan met HT?

Vanuit Noordwest

RollerQoaster voorziet in de behoefte om alle onderdelen van het Control Framework (CFW) gekoppeld en overzichtelijk in beeld te brengen. Met de nieuwste toevoeging, de toereikendheids matrix, is het een compleet programma geworden. Daarnaast ervaart Noordwest het als groot voordeel dat met RollerQoaster alle gegevens met één klik zijn over te zetten naar het volgende verantwoordingsjaar. Dit geeft als huis inzicht in de eigen voortgang en het verloop van de risico's.

Noordwest kan dan ook RQ aanbevelen: RollerQoaster ondersteunt alle werkzaamheden binnen Horizontaal Toezicht!

Waarom is Noordwest enthousiast?

  • Het programma biedt enorm veel mogelijkheden om als huis het Control Framework overzichtelijk op te bouwen vanuit de landelijke bibliotheek of vanuit de eigen specifieke processen, waarmee het een mooi en compleet handvat wordt in de gesprekken met de zorgverzekeraar(s);
  • RollerQoaster is er niet alleen voor diegenen die bezig zijn met het CFW, maar kan door meerdere lagen in de organisatie gebruikt worden. Met verschillende rechten, per niveau in te stellen, kan bepaald worden wat elke gebruiker mag zien, lezen of uitvoeren binnen het programma. Hiermee kunnen meerdere lagen van de organisatie, gedurende het implementatie proces en in de jaren daarna, worden geënthousiasmeerd voor Horizontaal Toezicht;
  • De uit te voeren werkzaamheden, door de 2e en 3e lijn, kunnen in RollerQoaster geregistreerd en geaccordeerd worden;
  • Alle gegevens kunnen met één klik overgezet worden naar het volgende jaar. Dit geeft als huis inzicht in eigen voortgang en het verloop van risico's;
  • Geen communicatie meer met Excel, maar alles via RollerQoaster. Ook in de communicatie met de zorgverzekeraar.


Bent u benieuwd of onze software iets voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op. 


Zorgverzekeraars Nederland
NWZ
Leids Universitair Medisch Centrum
Alrijne
Zorgverkeer
DSW
RKZ
Groene Hart Ziekenhuis
Meander Medisch Centrum