Qontrol-it

Compliance vraagstukken vereenvoudigd en aantoonbaar.

Producten

Benieuwd? Wij komen graag in contact met jou.

Over ons.

Missie

Als kennispartner betaalbare softwareoplossingen creëren waarmee elke organisatie efficiënter en eenvoudiger kan werken.

Visie

We leven in een wereld waarin organisaties steeds vaker zelf moeten aantonen dat zij werken conform normeringen, standaarden, wet- en regelgeving of andere afspraken: Aantoonbaar Compliant zijn.

In dit proces zijn veel voordelen (beschikbaarheid, integriteit, vertrouwelijkheid, tijdsbesparing en gemak) te behalen door hiervoor software in te zetten die de juiste combinatie biedt van structuur en flexibiliteit en ontwikkeld is door ervaringsdeskundigen.

Ons team heeft door jarenlange ervaring in ‘het aantoonbaar compliant zijn’ de expertise opgebouwd om deze software te ontwikkelen.

Data Analysis

Producten.

RollerQoaster

Qontrol-it heeft met RollerQoaster een webapplicatie ontwikkeld voor het vastleggen en aantoonbaar maken van Horizontaal Toezicht in de Zorg.

In 2019 is RollerQoaster door Zorgverzekeraars Nederland gekozen als de landelijke leverancier van de software voor Horizontaal Toezicht in de Zorg.

Lees meer

Governance, Risk & Compliance

Naast RollerQoaster biedt Qontrol-it een webapplicatie voor de generieke vastlegging van GRC vraagstukken.

Omdat wij zowel kennis hebben van het ontwikkelen van software als van de projecten waarvoor deze worden ingezet, zij wij in staat deze software naadloos aan te laten sluiten bij uw wensen.

Lees meer