Consultancy

Qontrol-it helpt graag met diverse compliance vraagstukken, zoals Horizontaal Toezicht in de Zorg. Wij zijn niet alleen de aanbieder van de landelijke software (RollerQoaster) welke ingezet wordt voor de vastlegging van HTZ, maar wij beschikken ook over een aantal consultants die u graag helpen bij het implementeren van Horizontaal Toezicht.

Instapmodel

Voor zorgaanbieders die willen starten met Horizontaal Toezicht Zorg bieden wij een workshop 'Nulmeting HT Zorg: Instapmodel' aan. In deze workshop begeleiden wij u bij het invullen van het instapmodel, het bepalen van de groeiambitie en het opstellen van een concreet verbeterplan.

Na het volgen van de workshop heeft u inzicht in de geschiktheid van uw organisatie voor de invoering van HT, beschikt u over een concreet verbeterplan én mag u gratis gebruik blijven maken van het instapmodel in onze software RollerQoaster.

Risicomanagement

Voor zorgaanbieders die willen starten met het in kaart brengen van deze beheersingsdoelstellingen en risioc's bieden wij een workshop 'HT Zorg: Risicomanagement' aan. In deze workshop begeleiden wij u bij het identificeren van de risico's en het uitvoeren van een risico analyse.

Na het volgen van de workshop heeft u een overzicht van de belangrijkste risico's en zijn deze geclassificeerd naar laag, midden en hoog en bent u klaar voor stap 4 van Horizontaal Toezicht Zorg.