RollerQoaster

RollerQoaster

Na een succesvolle pilot met 7 ziekenhuizen in samenwerking met brancheorganisaties ZN, NVZ en de NFU is Qontrol-it verkozen tot de landelijke leverancier van de software voor de vastlegging van Horizontaal Toezicht in de Zorg: RollerQoaster.

RollerQoaster faciliteert de vastlegging van Horizontaal Toezicht in de Zorg en de communicatie met de zorgverzekeraar. Inmiddels zijn meer dan 50 zorgaanbieders en alle zorgverzekeraars aangesloten op RollerQoaster.

In welke fase van HT je je als zorgaanbieder ook bevindt, RollerQoaster draagt bij aan een goede en gestructureerde vastlegging en communicatie met verzekeraar en accountant.

Wilt u meer weten over wat RollerQoaster voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met ons op.

Ter verbetering van de HT-tool is Qontrol-it continu bezig met het doorontwikkelen van de functionaliteiten binnen RollerQoaster. Middels onze release notes brengen wij u graag op de hoogte van de nieuwe functionaliteiten. Hierin staat beschreven welke nieuwe functionaliteiten zijn ontwikkeld en hoe deze kunnen worden toegepast.