Compliance Tool

Compliance vraagstukken eenvoudig en aantoonbaar!

Steeds meer organisaties moeten aantoonbaar voldoen aan wet- en regelgeving, normeringen of andere gemaakte afspraken. Waarbij de nadruk steeds meer op het woord “aantoonbaar” komt te liggen. Maar hoe doe je dat?

“Met de compliance tool (CT) van Qontrol-it!”

Risicomanagement

Om doeltreffend risicomanagement toe te passen is het van belang uw doelstellingen per proces in kaart te brengen. Vervolgens dient een risicoanalyse uitgevoerd te worden om de bedreigingen per doelstelling in kaart te brengen. Daarna kan via een risico impact analyse de omvang (kans & impact) van de risico’s worden bepaald en op basis van die uitkomsten wordt inzichtelijk waar maatregelen getroffen moeten worden.

En als dat allemaal staat, moet gecontroleerd worden of de maatregelen effectief zijn en voldoende werken. Om te bepalen hoe deze maatregelen het beste getest kunnen worden, is het van belang om te weten of de maatregelen handmatig uitgevoerd moeten worden of geautomatiseerd worden uitgevoerd. Of bestaan de maatregelen voornamelijk uit procesafspraken? Houden mensen zich eraan? Allemaal vragen die beantwoord moeten worden om effectief risicomanagement uit te voeren en waar nodig verbeteringen door te kunnen voeren.

Ook wanneer dit allemaal op orde is, moet het nog wel aantoonbaar gemaakt worden. Maar hoe?

“Met de compliance tool (CT) van Qontrol-it!”

De CT

De CT (Compliance Tool) van Qontrol-it is een risicomanagement tool waarin u in een gestructureerd raamwerk uw processen, doelstellingen en risico’s kunt vastleggen en de risico’s kunt classificeren.

Daarna kunt u uw maatregelen vastleggen en deze koppelen aan de risico’s. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt of u alle (met name middel en hoge) risico’s beheerst.

Vervolgens legt u uw periodieke activiteiten vast om het bestaan en de werking van deze maatregelen vast te kunnen stellen. Deze activiteiten komen periodiek terug in een planningsoverzicht. De uitkomsten van deze activiteiten worden eveneens vastgelegd.

Dit alles komt samen in een dashboard van waaruit u in één oogopslag ziet waar u in control bent en waar nog niet. Vanuit het dashboard kunt u inzoomen op het probleem en de benodigde verbeteracties ondernemen.

De CT zit vol met ondersteunende functionaliteiten en handigheidjes, zoals een cyclusovergang, een audit trail, autorisaties, parafering, functieoverdracht en email notificaties waardoor u eenvoudiger dan ooit aantoonbaar maakt dat u voldoet aan wet- en regelgeving, normeringen of andere gemaakte afspraken.

Doorontwikkeling

Ter verbetering van de Compliance Tool is Qontrol-it continu bezig met het doorontwikkelen van de functionaliteiten. Middels onze release notes brengen wij u graag op de hoogte van de nieuwe functionaliteiten. Hierin staat beschreven welke nieuwe functionaliteiten zijn ontwikkeld en hoe deze kunnen worden toegepast.

Iets voor u?

Hebben wij uw interesse gewekt en wilt u meer weten over de mogelijkheden van onze compliance tool? Vraag vrijblijvend een demo aan via info@qontrol-it.nl!