Verzekeraars functionaliteit opgeleverd!

Vanaf versie 1.9.3. kunnen (delen van) het Control Framework ter beoordeling worden aangeboden bij de verzekeraar, waarbij de verzekeraar de mogelijkheid heeft deze aanlevering goed of af te keuren.

Met de oplevering van deze functionaliteit is een nieuwe stap gezet naar een volledig digitale en gestructureerde manier van communiceren tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar bij de implementatie van en verantwoording over Horizontaal Toezicht in de Zorg.

Wanneer u vragen heeft over onze software, de implementatie ervan, of in het algemeen over Horizontaal Toezicht, kunt u contact opnemen via ons contact contactformulier.

Publicatie datum: 1-7-2020