Start Pilot RollerQoaster

Met RollerQoaster (onze software voor de vastlegging van Horizontaal Toezicht in de Zorg) zijn wij een pilot gestart in samenwerking met de NVZ, de NFU en ZN en 7 ziekenhuizen, met als doel onze software nog beter aan te laten sluiten op de behoeften van de zorgaanbieders.

RollerQoaster biedt zorgaanbieders de mogelijkheid om het hele traject, van implementatie tot verantwoording, gestructureerd vast te leggen in één omgeving. Zowel het instapmodel als het control framework kunnen in RollerQoaster worden vastgelegd. De vastlegging in Excel documenten en onoverzichtelijke mappenstructuren behoren hiermee tot het verleden.

Met RollerQoaster kunt u intern de voortgang en vastlegging van Horizontaal Toezicht delen. De mogelijkheid tot het delen van deze gegevens met de verzekeraar wordt in samenwerking met de verzekeraars ontwikkeld, waardoor ook dit proces niet tot onduidelijkheden zal gaan leiden. Uitgangspunt hierbij is dat u als zorgaanbieder zelf in control bent over de gegevens die u met uw verzekeraar deelt.

In elke fase van het implementatie traject ondersteunt RollerQuaster u bij het vastleggen, raadplegen en overzichtelijk maken van het traject.

Wanneer u de uitkomsten van de pilot niet af wilt wachten en nu al wilt starten met onze software, of wanneer u meer informatie wilt ontvangen, kunt u contact met ons opnemen via de mail op: info@qontrol-it.nl of telefonisch op: 085 043 19 20.

Zie voor meer informatie ook het nieuwsbericht op www.horizontaaltoezichtzorg.nl.

Publicatie datum: 21-12-2018