Qontrol-it levert landelijke software HT!

"Voor ziekenhuizen en universitair medische centra (umc’s) die werken met Horizontaal Toezicht komt software beschikbaar om de verantwoording naar de representerende zorgverzekeraar zo efficiënt mogelijk te doen." Zo luidt het nieuwsbericht op de website van horizontaal toezicht zorg.

Wij zijn enorm trots dat Qontrol-it deze landelijke software mag leveren! Zoals in eerdere berichtgeving is aangegeven is de pilot die wij met 7 ziekenhuizen hebben uitgevoerd met een goed resultaat afgesloten. Dat is de basis geweest voor de verdere uitwerking van de afspraken met ZN.

Voor de zomer worden drie implementatiebijeenkomsten georganiseerd. Deze worden gekoppeld aan regiobijeenkomsten Horizontaal Toezicht.
Tijdens deze bijeenkomsten zullen wij een demo geven van RollerQoaster en is 's middags gelegenheid om omgevingen aan te maken voor de aanwezige zorgaanbieders, waarna zij direct kunnen starten met RollerQoaster.

Wanneer u vragen heeft over onze software, de implementatie ervan, of in het algemeen over Horizontaal Toezicht, kunt u contact opnemen via ons contact contactformulier.

Publicatie datum: 14-5-2019