ISO 27001:2017 en NEN 7510:2017 certificering

Om aan te tonen dat wij een betrouwbare ketenpartner zijn in de zorgsector is Qontrol-it gecertificeerd volgens de NEN 7510 en ISO 27001.

Deze normen specificeren eisen voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een gedocumenteerd Information Security Management Systeem (ISMS) in het kader van de algemene bedrijfsrisico’s voor de organisatie om daarmee de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie te controleren en te waarborgen.

Aanvulling december 2020

In 2020 zijn de vereisten voor de NEN 7510 aangescherpt, waardoor alleen organisaties die structureel patiënteninformatie verwerken nog in aanmerking kunnen komen voor een NEN 7510 certificering. Omdat Qontrol-it met haar producten niet structureel patiënteninformatie verwerkt, komen wij niet meer in aanmerking voor deze certificering.

Wel hebben wij de relevantie maatregelen uit de NEN 7510, waarvoor wij deze certificering ontvangen hebben, nog steeds geïmplementeerd en deze maken onderdeel uit van onze verklaring van toepasselijkheid. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Publicatie datum: 1-2-2020