Over ons

Hallo, welkom op de website van Qontrol-it! Mijn naam is Henk Snijders en sinds 2017 ben ik eigenaar van Qontrol-it.

Qontrol-it ontwikkelt software voor de vastlegging en het aantoonbaar maken van onder andere wet- en regelgeving, normeringen en diverse afspraken.

Ons team – bestaande uit mijzelf, een team van software ontwikkelaars en een management assistent – is gespecialiseerd in het bouwen van software applicaties die voldoen aan de eisen en wensen van onze klanten. Wij zijn nauw betrokken bij onze klanten en zijn in staat om functionele vraagstukken te vertalen naar technische oplossingen, zodat onze klanten op een prettige en voor hen logische manier met de applicatie kunnen werken.

Zo zijn wij gestart met het leveren van software aan Zorgverzekeraars Nederland voor de vastlegging van de review van het zelfonderzoek voor zowel de medisch specialistische zorg (ReviewMSZ) als de geestelijke gezondheidszorg (ReviewGGZ).

Daarnaast hebben wij software ontwikkelt voor Horizontaal Toezicht in de Zorg. Deze software applicatie – genaamd RollerQoaster - leveren wij eveneens aan Zorgverzekeraars Nederland. Zorgverzekeraars Nederland stelt deze HT-Tool kosteloos beschikbaar voor ziekenhuizen en GGZ-instellingen. Tijdens het landelijk congres Horizontaal Toezicht in de Zorg waren wij ook aanwezig.

Naast ReviewMSZ, ReviewGGZ en RollerQoaster hebben we een compliance tool ontwikkeld waarin elk ander kwaliteit management systeem gefaciliteerd kan worden. Hiermee kan elke organisatie op een eenvoudige manier aantoonbaar maken dat zij voldoen aan wet- en regelgeving, normeringen en ander soortige gemaakte afspraken. Onze tool ondersteunt in het gestructureerd vastleggen van een Control Framework voor compliance vraagstukken alsmede bij het uitzetten en monitoren van acties en activiteiten die binnen het normenkader uitgevoerd dienen te worden. We zijn zeer enthousiast over de werking van onze tool en zijn daarom de tool zelf ook gaan gebruiken in ons certificeringstraject. Hierdoor hebben we een duidelijk overzicht en zijn de uit te voeren acties en werkzaamheden goed te monitoren.

Gaat u binnenkort starten met een certificeringstraject of bent u al gecertificeerd en bent u op zoek naar overzicht? Onze compliance tool biedt u de juiste ondersteuning bij de start of opvolging van uw certificering.

Henk Snijders | Directeur

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u meer weten over de mogelijkheden van onze compliance tool of één van onze andere producten? Neem dan contact met ons op.

Wellicht spreek ik u snel!

Groet, Henk Snijders

Henk Snijders | Directeur

2018

RollerQoaster

In 2018 zijn zowel voor de MSZ als de GGZ de afspraken over de review tools vernieuwd en hebben wij de eerste versie van RollerQoaster opgeleverd. In december 2018 zijn we een pilot gestart met Zorgverzekeraars Nederland in samenwerking met 7 ziekenhuizen met als doel een efficiënt HT proces te bevorderen met ondersteuning van RollerQoaster.

2019

Succesvolle Pilot

In maart 2019 hebben we de pilot succesvol afgerond, wat heeft geresulteerd in een contract met Zorgverzekeraars Nederland waarin is afgesproken dat wij de leverancier worden van dé landelijke HT tool: RollerQoaster. Vervolgens is RollerQoaster kosteloos beschikbaar gesteld voor ziekenhuizen en GGZ instellingen.

Samenwerking

Nadat wij in de zomer van 2019 in samenwerking met Zorgverzekeraars Nederland, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) een aantal implementatie sessies hebben georganiseerd, zijn er circa 50 zorgaanbieders aangesloten op RollerQoaster.

2020

ISO 27001-2017 en NEN 7510-2017 certificering

Sinds januari dit jaar zijn wij ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd. Wij zijn enorm trots op het behalen van deze certificering! Hiermee kunnen we aantonen dat wij onze informatiebeveiliging en processen op orde hebben en dat we een betrouwbare ketenpartner zijn in de zorgsector.

Helaas hebben wij tijdens onze tussentijdse toetsing op 2 en 3 december vernomen dat de vereisten voor NEN 7510 zijn aangescherpt, waardoor alleen organisaties die structureel patiënteninformatie verwerken nog in aanmerking komen voor NEN 7510. Aangezien wij niet structureel patiënteninformatie verwerken, komen wij niet meer in aanmerking voor NEN 7510. Wel hebben wij de relevantie maatregelen uit de NEN 7510 nog steeds geïmplementeerd en deze maken onderdeel uit van onze verklaring van toepasselijkheid.

Voor wat betreft ons ISO 27001 certificaat is de tussentijdse toetsing prima verlopen en blijft dit certificaat gewoon van kracht.

ISO 27001:2017 Certificering

Doorontwikkeling

Tevens is 2020 het eerste jaar waarin RollerQoaster volop gebruikt en doorontwikkeld wordt. In dit jaar hebben we belangrijke functionaliteiten opgeleverd ter ondersteuning van een goede implementatie en vastlegging van Horizontaal Toezicht in de Zorg. Hierbij valt met name te denken aan de meekijk- en beoordeel functionaliteit voor de zorgverzekeraar, het kunnen vastleggen van meerdere oorzaken en kan ook de rol van de tweede zorgverzekeraar worden ingericht.